Българска асоциация по сърдечносъдова образна диагностика
Виртуално събитие: Конференция „2020: Годината на образната диагностика“ //
27 - 29 ноември 2020 г. в Hyatt Regency Sofia, гр. София

www: bgacvi.com


ЛИЧНИ ДАННИ

Полетата, маркирани със (*), са задължителни.


РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ
Регистрационната такса включва:
✩ На всички регистрирани делегати ще предоставим допълнителна информация с линкове за достъп до конгреса , а след приключване на събитието всеки от Вас ще получи индивидуален електронен сертификат за участие.

WORKSHOP такса включва:
✩ Кафе пауза на 29 ноември

    95 лв. РАННА ТАКСА WORKSHOP до 1 септември 2020 г.

  125 лв. КЪСНА ТАКСА WORKSHOP до 26 ноември 2020 г.

  175 лв. Такса ONLINE участиe


НАСТАНЯВАНЕ

Хотел
✩ Събитието е виртуално, ако желаете настаняване, моля свържете се с Анна Хорозова - e-mail: ahorozova@cic.bg, +359 885 160 883Хотел

*Опцията за настаняване „легло в двойна стая“ е възможна само при изрично посочване на името на втория човек в стаята.


ПЛАЩАНЕ

Такса правоучастие и настаняване могат да бъдат платени:

В офис на "Компания за международни конгреси" ООД - София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2

Чрез банков превод към "Компания за международни конгреси" ООД:

Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"BGACVI2020".


Такса на място и такса студенти и медицински сестри, както и еднодневна такса участие може да заплатите на място при регистрация на бюрото на официалния агент на събитието.


АНУЛАЦИИ

✘ При анулации на регистрационна такса и хотелски резервации в писмен вид до 26 юни 2020 г. се възстановяват 50% от заплатените суми.
✘ При анулации след 26 юни 2020 г. суми не се възстановяват.


ФАКТУРИ

На посочения от Вас Е-mail за връзка ще бъде изпратена фактурата/фактурите.

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Фирма - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, “Компания за международни конгреси” ООД не носи отговорност за издаване на фактура.

“Компания за международни конгреси ” ООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.


КОНТАКТИ

Официалeн агент на събитието: „Компания за международни конгреси“ ООД – CIC Ltd.

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2 ✦ тел: + 359 2 892 08 08, факс: +359 2 892 08 00 ✦ www.cic.bg
Анна Хорозова ✦e-mail: ahorozova@cic.bg, +359 885 160 883


За допълнителна информация относно регистрация и настаняване, моля да се свържете с официалния агент на събитието.

Моля, обърнете внимание, че след изпращане на формуляра ще получите потвърждение по e-mail с попълнените от Вас регистрационни детайли, след тяхната обработка. Ако откриете несъответствия, вместо нова регистрация, моля свържете се с официалния агент на посочения email.

Данните, попълнени в този формуляр, ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие. “Компания за международни конгреси” ООД е регистрирана като администратор на лични данни.