ЛИЧНИ ДАННИ

Име*

Регистрацията е валидна след вярно попълнен и изпратен регистрационен формуляр, като по този начин потвърждавате Вашето участие.

Румяна Пеева
Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08, моб. тел.: 0889 400 139
e-mail: surgery@cic.bg, URL: www.cic.bg

Презиме*
Фамилия*
Титла*
УИН
Специалност
Институция
Град П.К.
Адрес
Телефон
Факс
Мобилен телефон
Email*
Моля имайте предвид, че сертификатите ще се изпращат по e-mail.

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ*

Регистрирам се като:

Всеки лекар с придобита специалност по Хирургия в страната и чужбина може да стане член на Българско Хирургично Дружество на следния адрес: https://www.bgss.eu/index.php/membership

  До 20 юли 2018 г. След 20 юли 2018 г./На място
Членове 225 лв. 270 лв.
Нечленове 330 лв. 400 лв.
Такса за млади хирурзи и пенсионери 150 лв. 150 лв.
Такса за професионалисти по здравни грижи 150 лв. 150 лв.

Регистрационната такса за участие на делегати в конгреса включва:
Достъп до научните сесии, Достъп до сателитните симпозиуми и фирмени презентации, Достъп до медицинската изложба, Делегатски комплект, Вечери, Кафе-паузи, Онлайн сертификат за участие.

НАСТАНЯВАНЕ

Желая настаняване Дата на пристигане Дата на заминаване Нощувки
Хотел Единична стая Двойна стая Легло в двойна стая*
Хотел Интернационал - стая стандарт 130 лв. 170 лв. 85 лв.
Хотел Интернационал - стая море 145 лв. 200 лв. 100 лв.
Хотел Арена Мар 90 лв. 126 лв. 63 лв.

Цените за настаняване включват нощувка, закуска, застраховка, туристическа такса и ДДС.
Хотелската резервация е валидна само след заплащане на всички нощувки не по-късно от 3 септември.
*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.

*Бих искал/а да бъда настанен/а с:

ПЛАЩАНЕ

Такса правоучастие и хотелското настаняване могат да бъдат платени:
банков превод в лева
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"BGSS2018".
в офиса на CIC Ltd. София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2
на място Регистрационна такса на място, както и допълнителни нощувки (при наличност на свободни стаи) може да заплатите на бюрото на Компания за международни конгреси в хотел Интернационал, което ще бъде на разположение през целия период на конгреса.
*При заплащане такса на място, моля обърнете внимание, че се приемат карти Visa и Mastercard. Карти American Express не се поддържат.

АНУЛАЦИИ

  • При анулации на регистрационна такса и хотелско настаняване в писмен вид до Компания за международни конгреси ООД до 10 септември 2018 г. се възстановяват 50% от заплатените суми.
  • При анулации след 10 септември 2018 г., суми не се възстановяват.

ФАКТУРИ

В случай, че не попълните полето за фактура, а желаете такава, на място не се издават фактури за предварителни банкови плащания.

Моля отбележете: Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване
Институция
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Институция - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, Компания за международни конгреси ООД не носи отговорност за издаване на фактура.

*Компания за международни конгреси ООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Данните попълнени в този формуляр ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие. Компания за международни конгреси ООД е регистрирана като администратор на лични данни.