CIC

Компания за международни конгреси

София 1700
ул. Леа Иванова № 2
Тел: 02/ 892 08 08
www.cic.bg
Регистрационният период за това събитие е приключил.