ЛИЧНИ ДАННИ

Име*
Официалeн агент на събитието:
„Компания за международни конгреси“ ООД – CIC Ltd.
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08, факс: /02/ 892 08 00
www.cic.bg

Моля, обърнете внимание, че след изпращане на формуляра ще получите потвърждение по e-mail с попълнените от Вас регистрационни детайли, след тяхната обработка. Ако откриете несъответствия, вместо нова регистрация, моля свържете се с Официалния агент по e-mail: bboyanova@cic.bg

Полетата маркирани със (*) са задължителни.

Презиме
Фамилия*
Обръщение/титла
УИН
Институция
Град
Адрес
Телефон*
Факс
Мобилен телефон
Email*

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

  Ранна такса участие
до 19 май 2017
Късна такса участие
след 19 май 2017/на място
Такса 180 лв.

Регистрационната
такса включва:

  • Достъп до научните сесии, сателитните симпозиуми и фирмените презентации
  • Достъп до медицинската изложба и постерната сесия
  • Делегатски комплект
  • Сборник с резюмета
  • Сертификат за участие
  • Вечеря на 7 септември
  • Вечеря на 8 септември
  • Кафе паузи

НАСТАНЯВАНЕ

Желая настаняване Дата на пристигане Дата на заминаване Брой нощувки (мин. 1 нощувка)
Ще за ПРЕДПЛАТЯ за настаняване От До Брой нощувки (мин. 1 нощувка)
Хотел Единична стая Двойна стая* Легло в двойна стая*
Самоков 55 лв.
Рила 90 лв.

*Желая да бъда настанен в двойна стая с:
*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.
Резервацията за настаняване е валидна само след попълване и изпращане на регистрационен формуляр и заплащане на депозит първа нощувка.

ПЛАЩАНЕ

Такса правоучастие и депозит за първа нощувка могат да бъдат платени:
В офис на CIC Ltd. "Компания за международни конгреси" ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2
тел: /02/ 892 08 08; /02/ 892 08 09 до 60
Чрез банков превод:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, ул. Княз Александър Батенберг I 12
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"CLINLAB2017".
Балансовата сума за настаняване, както и късна такса правоучастие може да заплатите на място при регистрация на бюрото на CIC Ltd. в хотел Самоков“

АНУЛАЦИИ

В случай на анулиране на Вашето участие, регистрационната такса не подлежи на възстановяване.
При писмени анулации на заявено настаняване, получени до 31 май 2017 г., депозитът от една нощувка ще бъде възстановен напълно. За анулации след 31 май 2017 г., суми не се възстановяват.

ФАКТУРИ

Моля отбележете: Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване

 

Институция
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес

На посочения от Вас Е-mail за връзка ще бъде изпратена фактурата/фактурите.
Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Фирма - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, “Компания за международни конгреси” ООД не носи отговорност за издаване на фактура.

Данните попълнени в този формуляр ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие. “Компания за международни конгреси” ООД е регистрирана като администратор на лични данни.

“Компания за международни конгреси ООД” издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.

КОНТАКТИ

За допълнителна информация относно регистрация и настаняване, моля да се свържете се с Официалния агент на събитието:
„Компания за международни конгреси“ ООД – CIC Ltd.
тел: /02/ 892 08 08; /02/ 892 08 09 до 60 факс: /02/ 2 892 08 00