БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
XI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ // 27 - 29 септември 2018, Пловдив

www: bscl.eu facebook: bscl.eu


ЛИЧНИ ДАННИ

Полетата маркирани със (*) са задължителни.


РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ
Регистрационната такса включва:
✩ Достъп до научните сесии, сателитните симпозиуми и фирмените презентации;
✩ Достъп до медицинската изложба и постерната сесия;
✩ Делегатски комплект;
✩ Сборник с резюмета;
✩ Сертификат за участие;
✩ Вечери и кафе паузи.

    140 лв. Ранна такса за членове (до 6 юли 2018 г.)
  180 лв. Късна такса за членове (след 6 юли 2018 г./на място)
    200 лв. Ранна такса за нечленове (до 6 юли 2018 г.)
  240 лв. Късна такса за нечленове (след 6 юли 2018 г./на място)

НАСТАНЯВАНЕ

Резервацията за настаняване е валидна само след попълване и изпращане на регистрационен формуляр и заплащане на депозит първа нощувка.


Гранд Хотел Пловдив

  130 лв. Единична стая
  164 лв. Двойна стая
  82 лв. Легло в двойна стая

*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая. За настаняване извън конгресния хотел, моля свържете се със CIC.

---
ПЛАЩАНЕ

Такса правоучастие и депозит за първа нощувка могат да бъдат платени:

В офис на "Компания за международни конгреси" ООД - София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2

Чрез банков превод към "Компания за международни конгреси" ООД:

Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"CLINLAB2018".


Балансовата сума за настаняване, както и късна такса правоучастие може да заплатите на място при регистрация на бюрото на официалния агент на събитието


АНУЛАЦИИ

✘ В случай на анулиране на Вашето участие, регистрационната такса не подлежи на възстановяване.
✘ При писмени анулации на заявено настаняване, получени до 29 юни 2018 г., депозитът от една нощувка ще бъде възстановен напълно.
✘ За анулации след 29 юни 2018 г., суми не се възстановяват.


ФАКТУРИ

На посочения от Вас Е-mail за връзка ще бъде изпратена фактурата/фактурите.

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Фирма - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, “Компания за международни конгреси” ООД не носи отговорност за издаване на фактура.

“Компания за международни конгреси ” ООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.


КОНТАКТИ

Официалeн агент на събитието: „Компания за международни конгреси“ ООД – CIC Ltd.

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2 ✦ тел: + 359 2 892 08 08, факс: +359 2 892 08 00 ✦ www.cic.bg
Надеда Аръкова ✦e-mail: narakova@cic.bg; clinlab@cic.bg


За допълнителна информация относно регистрация и настаняване, моля да се свържете се с официалния агент на събитието.

Моля, обърнете внимание, че след изпращане на формуляра ще получите потвърждение по e-mail с попълнените от Вас регистрационни детайли, след тяхната обработка. Ако откриете несъответствия, вместо нова регистрация, моля свържете се с официалния агент на посочения email.

Данните попълнени в този формуляр ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие. “Компания за международни конгреси” ООД е регистрирана като администратор на лични данни.