БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ✩ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ
V Национална Конференция по хепатология, София // 29-30 ноември 2019 г., НДК зала 6

www: bsg.bg


ЛИЧНИ ДАННИ

Полетата маркирани със (*) са задължителни.


РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ
Регистрационната такса включва:
✩ Участие в пленарните сесии на конференцията;
✩ Достъп до медицинско изложение;
✩ Делегатски комплект;
✩ Сертификат за участие;
✩ Кафе паузи, обяд и вечеря.

до 5 септември 2019 г.
  180 лв. Ранна такса за членове на БАИЧД
  230 лв. Ранна такса за нечленове на БАИЧД
  120 лв. Ранна такса за специализанти и докторанти
след 5 септември 2019 г.
  240 лв. Късна такса за членове на БАИЧД
  290 лв. Късна такса за нечленове на БАИЧД
  180 лв. Късна такса за специализанти и докторанти

НАСТАНЯВАНЕ

При необходимост от настаняване, моля, свържете се с Румяна Пеева : +359 885 35 89 29, e-mail: rpeeva@cic.bg
за да получите информация относно възможните хотели и вид стаи спрямо Вашето желание.
Хотелската резервация е валидна само след регистрация за участие и пълно предплащане на заявените нощувки.


Хотел

  Единична стая
  Двойна стая
  Легло в двойна стая

*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.

---
ПЛАЩАНЕ

Такса правоучастие и депозит за първа нощувка могат да бъдат платени:

В офис на "Компания за международни конгреси" ООД - София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2

Чрез банков превод към "Компания за международни конгреси" ООД:

Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"HEPATOLOGY2019".


Балансовата сума за настаняване, както и късна такса правоучастие може да заплатите на място при регистрация на бюрото на официалния агент на събитието


АНУЛАЦИИ

✘ При анулации на регистрационна такса и хотелски резервации в писмен вид до 5 септември 2019 г.
се възстановяват 50% от заплатените суми.
✘ При анулации след 5 септември 2019 г. суми не се възстановяват.


ФАКТУРИ

На посочения от Вас Е-mail за връзка ще бъде изпратена фактурата/фактурите.

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Фирма - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, “Компания за международни конгреси” ООД не носи отговорност за издаване на фактура.

“Компания за международни конгреси ” ООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.


КОНТАКТИ

Официалeн агент на събитието: „Компания за международни конгреси“ ООД – CIC Ltd.

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2 ✦ тел: + 359 2 892 08 08, факс: +359 2 892 08 00 ✦ www.cic.bg
Румяна Пеева ✦e-mail: rpeeva@cic.bg


За допълнителна информация относно регистрация и настаняване, моля да се свържете се с официалния агент на събитието.

Моля, обърнете внимание, че след изпращане на формуляра ще получите потвърждение по e-mail с попълнените от Вас регистрационни детайли, след тяхната обработка. Ако откриете несъответствия, вместо нова регистрация, моля свържете се с официалния агент на посочения email.

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.