ЛИЧНИ ДАННИ

Име*


Регистрацията е валидна след попълване и изпращане на формуляра, като по този начин потвърждавате Вашето участие.

Моля, попълнете настоящия регистрационен формуляр:
Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08, факс: /02/ 892 08 00
e-mail: cic@cic.bg, URL: www.cic.bg

Презиме
Фамилия*
Титла
УИН
Институция
Град
Адрес
Телефон
Факс
Мобилен телефон
Email*

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Регистрирам се като:

Ако се регистрирате като член, моля, въведете номер на членската си карта*:
* Членството се доказва с представяне на членска карта на регистрационното бюро на място в хотел Интернационал.

  Ранна такса
участие
до 14 март 2018
Късна такса
участие
след 14 март 2018/на място
Такса докторанти
и специализанти
Ранна такса
медицински сестри
до 15 март 2017
Късна такса
медицински сестри
след 15 март 2017/на място
Такса участие членове 170 лв. 220 лв. 90 лв.    90 лв. 140 лв.
Такса участие нечленове 270 лв. 300 лв. 150 лв.

 

Регистрационната такса включва:

  • Достъп до научните сесии, сателитните симпозиуми и фирмените презентации
  • Достъп до медицинската изложба и постерната сесия
  • Делегатски комплект
  • Научна програма/Сборник с резюмета
  • Сертификат за участие
  • Коктейл "Добре дошли"
  • Вечеря
  • Официална вечеря
  • Кафе паузи

НАСТАНЯВАНЕ

Желая настаняване Дата на пристигане Дата на заминаване Брой нощувки
Хотел Единична стая Двойна стая* Легло в двойна стая*

*Желая да бъда настанен в двойна стая с:


За резервация на хотел се свържете с Компания за международни конгреси ООД.
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08, факс: /02/ 892 08 00
e-mail: divanova@cic.bg, URL: www.cic.bg

Диана Иванова, 0884 171 120

*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.
Резервацията за настаняване е валидна само след попълване и изпращане на регистрационен формуляр и заплащане на депозит първа нощувка.

ПЛАЩАНЕ

Такса правоучастие и депозит за първа нощувка могат да бъдат платени:
В офиса на CIC Ltd. Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2
тел: + 359 2 892 08 08; 892 08 09 to 60
   
Чрез банков превод:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"NEURO2018".
Балансовата сума за настаняване, както и късна такса правоучастие може да заплатите на място при регистрация на бюрото на CIC Ltd.в хотел Интернационал, което ще бъде на разположение през целия период на конгреса.

АНУЛАЦИИ

В случай на анулиране на Вашето участие, регистрационната такса не се възстановява.
При анулация на хотелска резервация, направена в писмен вид до
20 март 2018 г. се възстановява само депозит първа нощувка.
След тази дата суми не се възстановяват.

ФАКТУРИ*

* В случай, че не попълните полето за фактура, а желаете такава, на място не се издават фактури за предварителни банкови плащания.

Моля отбележете: Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване

 

Институция
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес

Ако желате фактурата да бъде издадена на частно лице, в полето институция попълнете името, а в полето ЕИК - ЕГН на лицето.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Данните попълнени в този формуляр ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие. Компания за международни конгреси ООД е регистрирана като администратор на лични данни.