CIC

Компания за международни конгреси

София 1700
ул. Леа Иванова № 2
Тел: 02/ 892 02 02
www.cic.bg
За регистрация и резервация на хотел, моля свържете се с:
Диана Иванова
Мениджър проекти
Компания за междунардни конгреси - CIC Ltd.
тел: 02/892 08 08, моб. тел: 0884 171 120
e-mail: divanova@cic.bg