ЛИЧНИ ДАННИ

Име*

Регистрацията е валидна след попълване и изпращане на формуляра, като по този начин потвърждавате Вашето участие.

Моля, попълнете настоящия регистрационен формуляр:
Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08, факс: /02/ 892 08 00
e-mail: cic@cic.bg, URL: www.cic.bg

Презиме
Фамилия*
Обръщение/титла
УИН
Институция
Град
Адрес
Телефон
Факс
Мобилен телефон
Email*

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

  Ранна такса*
участие
до 02.10.2020
Късна такса*
участие
до 30.11.2020
Такса участие 230 лв. 460 лв.
Такса за професионалисти по здравни грижи   182 лв.

 

*Ранната такса включва настаняване в единична стая на 10 и 11 декември 2020 г. в хотел RIU Правец, достъп до научните сесии, сателитните симпозиуми и фирмените презентации, достъп до медицинската изложба, делегатски комплект, научна програма/сборник с резюмета, сертификат за участие, кафе паузи, работен обяд, вечеря на 10 и 11 декември 2020 г.
*Късната такса включва настаняване в единична стая само на 11 декември 2020 г. в хотел RIU Правец, достъп до научните сесии в този ден, делегатски комплект, научна програма/сборник с резюмета, сертификат за участие и вечеря на 11 декември 2020г.
*Таксата за професионалисти по здравни грижи включва настаняване легло в двойна стая на 10 и 11 декември 2020 г. в хотел RIU Правец, достъп до научните сесии, сателитните симпозиуми и фирмените презентации, достъп до медицинската изложба, делегатски комплект, научна програма/сборник с резюмета, сертификат за участие, кафе паузи, работен обяд, вечеря на 10 и 11 декември 2020 г.
*В случай на анулиране на Вашето участие, регистрационната такса не се възстановява!


НАСТАНЯВАНЕ

Желая настаняване Дата на пристигане Дата на заминаване Брой нощувки
Хотел Единична стая Двойна стая* Легло в двойна стая*
Хотел РИУ Правец 160 лв. 230 лв. 115 лв.

*Желая да бъда настанен в двойна стая с:
*Настаняване в легло в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.
Резервацията за настаняване е валидна само след попълване и изпращане на регистрационен формуляр и заплащане на депозит първа нощувка.

ПЛАЩАНЕ

Такса правоучастие и депозит за първа нощувка могат да бъдат платени:
В офиса на CIC Ltd. Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2
тел: + 359 2 892 08 08; 892 08 09 to 60
   
Чрез банков превод:
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"ONCO2020".

АНУЛАЦИИ

В случай на анулиране на Вашето участие, регистрационната такса не се възстановява.

ФАКТУРИ*

* В случай, че не попълните полето за фактура, а желаете такава, на място не се издават фактури за предварителни банкови плащания.

Моля отбележете: Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване

 

Институция
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес

Ако желате фактурата да бъде издадена на частно лице, в полето институция попълнете името, а в полето ЕИК - ЕГН на лицето.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.