ЛИЧНИ ДАННИ

Име*

Регистрацията е валидна след вярно попълнен и изпратен регистрационен формуляр, като по този начин потвърждавате Вашето участие.

Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08, факс: /02/ 892 08 00
e-mail: pmarkova@cic.bg, URL: www.cic.bg

Презиме
Фамилия*
УИН
Титла
Специалност*
Институция
Град* П.К.
Адрес
Телефон
Факс
Мобилен телефон*
Email*
Моля имайте предвид, че сертификатите ще се изпращат по e-mail.

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ*

Регистрирам се като:

*Регистрационна такса за членове, имат право да платят заплатилите членски внос за 2019 г.
Членският внос ( 30 лв. )може да бъде платен чрез превод на банковата сметка на БАУМ: IBAN BG39UBBS84231010822911.
За повече информация, моля посетете уеб сайта на дружеството: baum-bg.org
** Училището по ултразвук е курс за обучение отделен от пленарните сесии на конгреса

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ ЗА КОНГРЕСА

  До 15 май 2019 г. След 15 май 2019 г./На място
Членове на БАУМ 120 лв. 180 лв.
Нечленове на БАУМ 180 лв. 230 лв.
Специализанти/Докторанти 100 лв. 150 лв.
Студенти 40 лв.   50 лв.  

Регистрационните такси за участие в конгреса включват:
Участие в пленарните сесии на конгреса на 14 септември, достъп до медицинската изложба, делегатски комплект, сертификат за участие в конгреса, кафе- паузи, вечеря на 13 септември

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ ЗА УЧИЛИЩЕ ПО УЛТРАЗВУК

Училище по ултразвук  
Членове на БАУМ 100 лв.
Нечленове на БАУМ 120 лв.
Специализанти и докторанти 100 лв.
Студенти – Конгресната такса за студенти включва и училище по ултразвук  

Регистрационните такси за участие в училището по ултразвук включват:
Участие в училището по ултразвук на 12 и 13 септември, достъп до медицинската изложба, делегатски комплект, дертификат за участие в училище по ултразвук,кафе-паузи, вечеря на 13 септември.

НАСТАНЯВАНЕ

Желая настаняване Дата на пристигане Дата на заминаване Нощувки
Хотел Единична стая Двойна стая* Легло в двойна стая*

За повече информация относно опциите за настаняване, моля свържете с представител на CIC ltd.:
Полина Маркова, Е-mail: pmarkova@cic.bg, Tел.: 0889563700

Цените включват нощувка и закуска
*Бих искал/а да бъда настанен/а с: Ако желаете да се настаните в двойна стая, моля, посочете името на второто лице

**Хотелската резервация е валидна само след регистрация за участие и пълно предплащане на заявените нощувки.

ПЛАЩАНЕ

Предварително заплащане на регистрационна такса и депозит първа нощувка за хотелското настаняване може да направите чрез:
банков превод в лева
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"ULTRASOUND2019".
в офиса на CIC Ltd. София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2
  Балансовата сума /ако има такава/ се заплаща на място на регистрационното бюро на CIC,
при пристигане посредством кредитна карта или в брой.
Приемаме само Visa или Mastercard. Моля, обърнете внимание, че карти American Express и Visa Electron
не са поддържани от системата.

АНУЛАЦИИ

При анулации на регистрационна такса и хотелски резервации в писмен вид до 7 юни 2019 г. се възстановяват 70% от заплатените суми. При анулации след 7 юни 2019 г. суми не се възстановяват.

ФАКТУРИ

Моля отбележете: Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване

 

Институция
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Институция - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, Компания за международни конгреси ООД не носи отговорност за издаване на фактура.
*Компания за международни конгреси ООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.