ЛИЧНИ ДАННИ

Име*
Регистрацията е валидна след попълване и изпращане на формуляра, като по този начин потвърждавате Вашето участие.

Кристина Михайлова
Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08
e-mail: urology@cic.bg, URL: www.cic.bg

Презиме
Фамилия*
Титла
УИН
Институция
Отбележете
Град
Адрес
Телефон
Факс
Мобилен телефон
Email*

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Регистрирам се като:


Всеки лекар с придобита специалност по Урология в страната и чужбина може да стане член на Българското Урологично Дружество на следния адрес: http://uroweb.bg/about/membership/

  Ранна такса
участие
до 15 април 2018
Късна такса
участие
след 15 април 2018
Такса участие
на място
след 23 май 2018
Специалисти по
здравни грижи
Такса участие членове 385 лв. 565 лв. 150 лв.
Такса участие нечленове 350 лв. 455 лв.

 

Регистрационната такса включва:

  • Достъп до научните сесии
  • Достъп до сателитните симпозиуми и фирмени презентации
  • Достъп до медицинската изложба
  • Достъп до практическите сесии
  • Делегатски комплект
  • Работни обяди
  • Вечери
  • Кафе-паузи
  • Онлайн сертификат за участие

НАСТАНЯВАНЕ

Желая настаняване Дата на пристигане Дата на заминаване Брой нощувки
Хотел Единична стая Двойна стая* Легло в двойна стая*
Хотел РИУ Правец 145 лв. 220 лв. 110 лв.

*Желая да бъда настанен в двойна стая с:
*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.
Хотелската резервация е валидна само след попълване и изпращане на регистрационен формуляр и заплащане на всички нощувки до 13 април.

ПЛАЩАНЕ

Такса правоучастие и депозит за първа нощувка могат да бъдат платени:
В офиса на CIC Ltd. Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2
тел: + 359 2 892 08 08; 892 08 до 60
   
Чрез банков превод:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, ул. Княз Александър Батенберг I 12
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"URL2018".
Регистрационна такса на място, както и допълнителни нощувки (при наличност на свободни стаи) може да заплатите на бюрото на Компания за международни конгреси в хотел РИУ Правец, което ще бъде на разположение през целия период на конгреса.

АНУЛАЦИИ

При анулации на регистрационна такса и хотелско настаняване в писмен вид до 20 април 2018 г. се възстановяват 50% от заплатените суми. При анулации след 20 април 2018 г., суми не се възстановяват.

ФАКТУРИ*

* В случай, че не попълните полето за фактура, а желаете такава, на място не се издават фактури за предварителни банкови плащания.
Компания за международни конгреси ООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.

Моля отбележете: Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване

 

Институция
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес

Ако желате фактурата да бъде издадена на частно лице, в полето институция попълнете името, а в полето ЕИК - ЕГН на лицето.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Данните попълнени в този формуляр ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие. Компания за международни конгреси ООД е регистрирана като администратор на лични данни.