ЛИЧНИ ДАННИ

Име*
Регистрацията е валидна след попълване и изпращане на формуляра, като по този начин потвърждавате Вашето участие.
Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2,
тел: /02/ 892 08 08
e-mail: urology@cic.bg, URL: www.cic.bg

Презиме
Фамилия*
Титла
УИН
Институция
Отбележете
Град
Адрес
Телефон
Факс
Мобилен телефон
Email*

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Регистрирам се като:


Всеки лекар с придобита специалност по Урология в страната и чужбина може да стане член на Българското Урологично Дружество на следния адрес: http://uroweb.bg/about/membership/

  Ранна такса
участие
до 19 април 2019
Късна такса
участие
след 19 април 2019
Такса участие
на място
след 24 май 2019
Специалисти по
здравни грижи
Такса участие членове 430 лв. 570 лв. 275 лв.
Такса участие нечленове 410 лв. 510 лв.

 

Регистрационната такса за делегати включва:

  • Достъп до научните сесии;
  • Достъп до медицинската изложба;
  • Комплект материали;
  • Кафе-паузи;
  • 2 работни обяди;
  • Вечеря на 30 май;
  • Вечеря на 31 май.

НАСТАНЯВАНЕ

Желая настаняване Дата на пристигане Дата на заминаване Брой нощувки
Хотел Единична стая Двойна стая*
Хотел РИУ Правец 160 лв. 245 лв.

*Желая да бъда настанен в двойна стая с:
За повече информация и възможности относно настаняването, моля свържате се с настаняване да се обърнат към Компания за международни конгреси – Румяна Пеева - 02 / 892 08 08
Настаняване в двойна стая е възможно само при посочване на второ лице в стаята.
Цените за настаняване включват нощувка, закуска, интернет, застраховка, туристическа такса и ДДС.
Хотелската резервация е валидна само след заплащане на всички нощувки не по-късно от 12 април.
Настаняване, което не е заплатено до 12 април се анулира автоматично.

ПЛАЩАНЕ

Такса правоучастие и депозит за първа нощувка могат да бъдат платени:
В офиса на CIC Ltd. Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2
тел: + 359 2 892 08 08
   
Чрез банков превод:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"URO2019".
Регистрационна такса на място, както и допълнителни нощувки (при наличност на свободни стаи) може да заплатите на бюрото на Компания за международни конгреси в хотел РИУ Правец, което ще бъде на разположение през целия период на конгреса.

АНУЛАЦИИ

Промени и анулации без финансов ангажимент са възможни до 01 март 2019 г., след писмена индикация към CIC Ltd. и потвърждение от страна на компанията.

ФАКТУРИ*

Моля отбележете: Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване

 

Институция
Регистрация по ДДС
МОЛ
Данъчен адрес

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Институция - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.

В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, Компания за международни конгреси ООД не носи отговорност за издаване на фактура.

Данните попълнени в този формуляр ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие. Компания за международни конгреси ООД е регистрирана като администратор на лични данни.

Компания за международни конгреси ООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, обърнете внимание, че след изпращане на формуляра ще получите потвърждение по e-mail с попълнените от Вас регистрационни детайли, след тяхната обработка. Ако откриете несъответствия, вместо нова регистрация, моля свържете се с официалния агент на посочения email.

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.