CIC

Компания за международни конгреси

София 1700
ул. Леа Иванова № 2
Тел: 02/ 892 02 02
www.cic.bg
Уважаеми дами и господа, За регистрация и хотелско настаняване, моля да се свържете с:

Елвира Андреева
Координатор проекти
Компания за междунардни конгреси - CIC Ltd.
T.: +359 2 892 08 08
M: +359 885 18 76 38
E: eandreeva@cic.bg