БЪЛГАРСКО УРОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО ✩
XIV национален конгрес по Урология // 28-30 май 2020 г., Правец

www: uroweb.bg


ЛИЧНИ ДАННИ

Полетата маркирани със (*) са задължителни.


РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Регистрирам се като:
Всеки лекар с придобита специалност по Урология в страната и чужбина може да стане член на Българското Урологично Дружество на следния адрес: http://uroweb.bg/about/membership/

Регистрационната такса включва:
✩ Достъп до научните сесии;
✩ Достъп до медицинската изложба;
✩ Комплект материали;
✩ Сертификат за участие;
✩ 2 работни обяди;
✩ Вечеря на 30 май;
✩ Вечеря на 31 май;

до 17 април 2020 г.
  325 лв. Ранна такса за членове на БУД
  410 лв. Ранна такса за нечленове на БУД

след 17 април 2020 г.
  430 лв. Късна такса за членове на БУД
  510 лв. Късна такса за нечленове на БУД

след 22 май 2020 г.
  570 лв. Такса участие на място

  275 лв. Специалисти по здравни грижи


НАСТАНЯВАНЕ

За повече информация и възможности относно настаняването, моля, свържете се с Габриела Димитрова : +359 885 35 86 24


Хотел РИУ Правец

  Единична стая - 160 лв.
  Двойна стая - 245 лв.

*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.

Цените за настаняване включват нощувка, закуска, интернет, застраховка, туристическа такса и ДДС.
Хотелската резервация е валидна само след заплащане на всички нощувки не по-късно от 30 април.
Настаняване, което не е заплатено до 30 април се анулира автоматично.
---
ПЛАЩАНЕ

Такса правоучастие и депозит за първа нощувка могат да бъдат платени:

В офис на "Компания за международни конгреси" ООД - София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2

Чрез банков превод към "Компания за международни конгреси" ООД:

Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както и кода на събитието"UROLOGY2020".


Балансовата сума за настаняване, както и късна такса правоучастие може да заплатите на място при регистрация на бюрото на официалния агент на събитието


АНУЛАЦИИ

✘ При анулации на регистрационна такса и хотелско настаняване в писмен вид до 20 април 2020 г. се възстановяват 50% от заплатените суми.
✘ При анулации след 20 април 2020 г., суми НЕ се възстановяват.


ФАКТУРИ

На посочения от Вас Е-mail за връзка ще бъде изпратена фактурата/фактурите.

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето Фирма - попълнете име, презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето ЕИК - попълнете ЕГН, а в полето Данъчен адрес – адрес по документ за самоличност.
В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, “Компания за международни конгреси” ООД не носи отговорност за издаване на фактура.

“Компания за международни конгреси ” ООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.


КОНТАКТИ

Официалeн агент на събитието: „Компания за международни конгреси“ ООД – CIC Ltd.

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2 ✦ тел: + 359 2 892 08 08, факс: +359 2 892 08 00 ✦ www.cic.bg
Габриела Димитрова : +359 885 35 86 24, e-mail: gdimitrova@cic.bg


За допълнителна информация относно регистрация и настаняване, моля да се свържете се с официалния агент на събитието.

Моля, обърнете внимание, че след изпращане на формуляра ще получите потвърждение по e-mail с попълнените от Вас регистрационни детайли, след тяхната обработка. Ако откриете несъответствия, вместо нова регистрация, моля свържете се с официалния агент на посочения email.

С изпращането на този формуляр удостоверявам, че се запознах с политиката за поверителност на Компания за международни конгреси ООД и се съгласявам посочените от мен данни да бъдат използвани за целите на това събитие и за получаване на информация за предстоящи събития.